top of page

Virtual Halloween Party! Parti Calan Gaeaf Ar-lein!

On 31st October Annedd Ni held their first virtual Halloween Party! Thank you so much to everyone who got involved and watched online or joined us via Google Meet.


Ar 31 Hydref cynhaliodd Annedd Ni eu Parti Calan Gaeaf rhithwir cyntaf! Diolch yn fawr iawn i bawb a gymerodd ran ac a wyliodd ar-lein neu a ymunodd â ni trwy Google Meet.
It was a brilliant night. loads of you dressed up and made an amazing amount of effort from home- the Fancy Dress competition was a really tough one to judge!


Roedd hi'n noson wych. roedd llwyth ohonoch wedi gwisgo i fyny ac wedi gwneud ymdrech anhygoel gartref - roedd y gystadleuaeth Ffansi Gwisg yn un anodd iawn ei beirniadu!A big thank you to Dewi for hosting the night; great music including a few songs on the keyboard, dancing and a lot of laughs! Seeing everyone doing the Timewarp from their homes was just amazing!


Diolch yn fawr i Dewi am gynnal y noson; cerddoriaeth wych gan gynnwys ychydig o ganeuon ar y bysellfwrdd, dawnsio a llawer o chwerthin! Roedd gweld pawb yn gwneud y Timewarp o'u cartrefi yn anhygoel!


A huge well done to our winners for both competitions:


Fancy Dress: Jen, Matthew, Hannah and David took the prizes! Well done!


Da iawn i'n henillwyr ar gyfer y ddwy gystadleuaeth:


Gwisg Ffansi: Cipiodd Jen, Matthew, Hannah a David y gwobrau! Da iawn!And a huge well done to our Pumpkin Competition Winners:

Ifor, Mari, Rhiannon and Shaun Close


A da iawn i'n Enillwyr Cystadleuaeth Pwmpen:


We hope to see you at our Virtual Christmas Party- Tuesday 15th December 6-9pm for festive celebrations!Gobeithiwn eich gweld yn ein Parti Nadolig Rhithiol - Dydd Mawrth 15fed Rhagfyr 6-9pm ar gyfer dathliadau Nadoligaidd!Comments


bottom of page