top of page

Project Pond! A lockdown project by Carl

Updated: Jul 21, 2020

During lockdown Carl decided to utilise his time well, and has created a pond in his garden! By adding water features and making his pond he hopes to encourage wildlife into his garden.


Carl says: I firmly believe that gardening and water effects / features can have a very beneficial MENTAL HEALTH & LEARNING DISABILITY ETC therapeutic effect!


We totally agree! Thank you so much for sharing Carl, and well done for your amazing achievement!Yn ystod y broses gloi, penderfynodd Carl ddefnyddio ei amser yn dda, ac mae wedi creu pwll yn ei ardd! Trwy ychwanegu nodweddion dŵr a gwneud ei bwll mae'n gobeithio annog bywyd gwyllt i'w ardd. Meddai Carl: Rwy'n credu'n gryf y gall garddio ac effeithiau / nodweddion garddio gael effaith therapiwtig i IECHYD MEDDWL AC ANABLEDD DYSGU! Rydyn ni'n cytuno'n llwyr! Diolch yn fawr am rannu Carl, a da iawn chi am eich cyflawniad anhygoel!Comments


bottom of page