top of page

Lockdown with Mari! Y Cyfnod Cloi efo Mari!

Updated: Jun 12, 2020


Mae Mari yn mwynhau mynd am dro yn aml yn ystod yr amser y mae Annedd Ni ar gau. Dyma lun ohoni efo’r ddraig bren sy’n byw ger Bethesda!


Mari has been enjoying walks whilst Annedd Ni has not been open, here is a photo of her with the carved Dragon that lives in Bethesda!


Mae Mari hefyd wedi bod yn cadw’n brysur yn gwneud llawer o jig-sos.


Mari has also been keeping her mind busy completing lots of puzzles!
Da iawn, Mari – a fedrwn ni ddim disgwyl i dy weld yn dringo i’r uchelfannau yn Annedd Ni unwaith eto!


Well done Mari, we cannot wait to have you back scaling the heights in Annedd Ni again!


Comments


bottom of page