top of page

Lockdown with Mari! Y Cyfnod Cloi efo Mari!

Updated: Jun 12, 2020


Mae Mari yn mwynhau mynd am dro yn aml yn ystod yr amser y mae Annedd Ni ar gau. Dyma lun ohoni efo’r ddraig bren sy’n byw ger Bethesda!


Mari has been enjoying walks whilst Annedd Ni has not been open, here is a photo of her with the carved Dragon that lives in Bethesda!


Mae Mari hefyd wedi bod yn cadw’n brysur yn gwneud llawer o jig-sos.


Mari has also been keeping her mind busy completing lots of puzzles!
Da iawn, Mari – a fedrwn ni ddim disgwyl i dy weld yn dringo i’r uchelfannau yn Annedd Ni unwaith eto!


Well done Mari, we cannot wait to have you back scaling the heights in Annedd Ni again!


bottom of page