top of page

Linda's bakes!

During lockdown Linda has tried her hand at baking with tremendous success!


This week she has made Barabrith with fresh yeast, and has also made scones and fresh bread! I think everyone will agree they look delicious, and we will be crossing our fingers that Linda brings some along for us to sample when Annedd Ni re-opens!


Well done Linda!


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Yn ystod y cyfnod cloi mae Linda wedi rhoi cynnig ar bobi gyda llwyddiant ysgubol!


Yr wythnos hon mae hi wedi gwneud Barabrith gyda burum ffres, ac mae hi hefyd wedi gwneud sgons a bara ffres! Rwy'n credu y bydd pawb yn cytuno eu bod yn edrych yn flasus, a byddwn yn croesi ein bysedd y bydd Linda yn dod â rhai gyda ni i'w samplu pan fydd Annedd Ni yn ailagor!Da Iawn Linda!Comments


bottom of page