top of page

Keeping busy in lockdown!

Updated: Jul 21, 2020


As you can see from the photos below there has been lots of wonderful artwork produced by Allan, Nick and Andrew


Fel y gwelwch o'r lluniau isod, cynhyrchwyd llawer o waith celf rhyfeddol gan Allan, Nick ac Andrew
There have also been some lovely walks; Nick enjoyed visiting the Dingle.


Cafwyd teithiau cerdded hyfryd hefyd; Mwynhaodd Nick ymweld â'r Dingle.
The staff have been providing sensory experiences too within the house.


Mae'r staff wedi bod yn darparu profiadau synhwyraidd hefyd yn y tŷ.Allan has been looking after the birds, and enjoying a panad with Yogi in the sunshine!


Mae Allan wedi bod yn gofalu am yr adar, ac yn mwynhau padad gydag Yogi yn yr heulwen!

Thank you for sharing with us! It's lovely to hear about what you've been up to!


Diolch am rannu gyda ni! Mae'n hyfryd clywed am yr hyn rydych chi wedi bod yn ei wneud!

Comentarios


bottom of page