top of page

Jen and Ifor walking in Caernarfon! Jen ac Ifor yn cerdded yng Nghaernarfon!

This week we've been sent some lovely photos of Jen and Ifor enjoying the sunshine and having a walk around some of Caernarfon's scenic spots.


Yr wythnos hon rydym wedi cael lluniau hyfryd o Jen ac Ifor yn mwynhau'r heulwen ac yn mynd am dro o amgylch rhai o fannau golygfaol Caernarfon.


Jen has been on a walk by the Harbour. Mae Jen wedi bod ar daith gerdded ger yr Harbwr.


Ifor has been exploring Cae Cob with Dale.


Mae Ifor wedi bod yn archwilio Cae Cob gyda Dale.


Thanks for sharing!


Diolch am rhannu!

Comments


bottom of page