top of page

Antur Ifor & Jen's Adventures


Ifor and Jen have been for a lovely walk at the Dingle recently


Mae Ifor a Jen wedi bod am dro hyfryd yn y Dingle yn ddiweddar

Ifor has also enjoyed a nice meal out with Dale- check out those beards lads! Giving Santa a run for his money!


Mae Ifor hefyd wedi mwynhau pryd o fwyd braf gyda Dale- edrychwch ar yr hogiau barfau hynny! Rhoi rhediad i Sion Corn am ei arian!

And Jen treated Dale to a pamper evening- painting their nails! Lovely festive colour you picked Jen!


Ac fe wnaeth Jen drin Dale mewn noson faldod- yn paentio eu hewinedd! Lliw Nadoligaidd hyfryd y gwnaethoch chi ei ddewis Jen!Lliw Nadoligaidd hyfryd y gwnaethoch chi ei ddewis Jen!


Diolch am rhannu! Thanks for sharing!

Комментарии


bottom of page