top of page

Annedd Ni's First Virtual Party!

On Tuesday we held our first virtual party! Dewi and Rachel were in the building (on opposite sides of the room!) and we had individuals joining in via google meet and watching live on YouTube too!


There were lots of great song requests and it was lovely to see individuals enjoying themselves from home, dancing along and having party food too! Thank you so much to everyone who joined us, it was the closest we could get to being able to have a summer party and Dewi and I both had great fun seeing you all!
Google Meet (below)Live on YouTube (right)
Dydd Mawrth fe wnaethon ni gynnal ein parti rhithwir cyntaf! Roedd Dewi a Rachel yn yr adeilad (ar ochrau arall yr ystafell!) Ac roedd gennym unigolion yn ymuno trwy google yn cwrdd ac yn gwylio'n fyw ar YouTube hefyd!


Cafwyd llawer o geisiadau caneuon gwych ac roedd yn hyfryd gweld unigolion yn mwynhau eu hunain gartref, yn dawnsio ymlaen ac yn cael bwyd parti hefyd!


Diolch yn fawr iawn i bawb a ymunodd â ni, hwn oedd yr agosaf y gallem ei gael i allu cael parti haf a chafodd Dewi a minnau hwyl fawr yn eich gweld chi i gyd!

Comments


bottom of page