top of page

Annedd Ni's Drama group Christmas Play/ Sioe Nadolig!


Our Drama group have been working hard on producing a Christmas show, based on ITV's show 'I'm a Celebrity Get me Out of Here' which was recently filmed in North Wales as their inspiration!


Holding our weekly sessions via Google Meet there have been lots of technical challenges to overcome, as well as the individuals learning their lines!

I'm sure you'll agree that Hannah and Tracy did an amazing job, and a big thank you to Dewi too for all his help with the production!


We hope you enjoy! Please click on the link HERE to be taken to our YouTube channel to view the show!


Merry Christmas!


Mae ein grŵp Drama wedi bod yn gweithio'n galed ar gynhyrchu sioe Nadolig, yn seiliedig ar sioe ITV 'I'm a Celebrity Get me Out of Here' a ffilmiwyd yn ddiweddar yng Ngogledd Cymru fel eu hysbrydoliaeth! Wrth gynnal ein sesiynau wythnosol trwy Google Meet bu llawer o heriau technegol i'w goresgyn, yn ogystal â'r unigolion sy'n dysgu eu llinellau! Rwy'n siŵr y cytunwch fod Hannah a Tracy wedi gwneud gwaith anhygoel, a diolch yn fawr i Dewi hefyd am ei holl gymorth gyda'r cynhyrchiad! Gobeithio y gwnewch chi fwynhau! Cliciwch ar y ddolen YMA i fynd â'n sianel YouTube i weld y sioe! Nadolig Llawen!

コメント


bottom of page