top of page

Alwyn: The icing on the cake! Yr eisin ar y gacen!

Last month we shared some photos of Alwyn baking a cake....well he's been certainly raised the bar, sharing photos of some amazing looking cakes and biscuits this month!


Y mis diwethaf fe wnaethon ni rannu rhai lluniau o Alwyn yn pobi cacen .... wel mae'n sicr wedi codi'r bar, gan rannu lluniau o gacennau a bisgedi anhygoel y mis hwn!
I think we may have a contender for the Great British Bake Off with this spectacular cake- look at those bright colours! Well done Alwyn!


Rwy'n credu efallai bod gennym gystadleuydd ar gyfer y Great British Bake Off gyda'r gacen ysblennydd hon - edrychwch ar y lliwiau llachar hynny! Da iawn Alwyn!

Comentarios


bottom of page