top of page

A festive scene in Rhyl! Golygfa Nadoligaidd yn y Rhyl!

Well Lenny, David and Geoffrey have been extremely busy decorating their front window for Christmas, and wow doesn't it look amazing!


Definitely some inspiration for us all, thank you so much for sharing with us and for spreading festive cheer in Rhyl, I'm sure passers by will get a warm glow when they see it!


Well done to all involved- and best of luck in the Annedd Ni Christmas party competitions!


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Wel mae Lenny, David a Geoffrey wedi bod yn hynod o brysur yn addurno eu ffenestr flaen ar gyfer y Nadolig, ac wow onid yw'n edrych yn anhygoel!


Yn bendant rhywfaint o ysbrydoliaeth i ni i gyd, diolch gymaint am rannu gyda ni ac am ledaenu hwyl yr ŵyl yn y Rhyl, rwy'n siŵr y bydd pobl sy'n mynd heibio yn cael tywynnu cynnes pan fyddant yn ei weld!


Da iawn i bawb a gymerodd ran - a phob lwc yng nghystadlaethau parti Nadolig Annedd Ni!
Comments


bottom of page