top of page

Drama Group Easter Play

On Monday 29th March the Drama group recorded their Easter Play- this was a group creation, picking characters, a setting and then developing a storyline! I'm sure you'll agree it's turned out brilliantly!Ddydd Llun 29ain Mawrth fe recordiodd y grŵp Drama eu Chwarae Pasg - roedd hwn yn greadigaeth grŵp, yn dewis cymeriadau, lleoliad ac yna'n datblygu llinell stori! Rwy'n siŵr y byddwch chi'n cytuno ei fod wedi'i droi allan yn wych!
A huge well done to Tracy, Hannah and Kevin for playing their roles so well! This was Kevin's first drama play with us and he did a brilliant job as Mr Fox! Also a big thank you to Dewi for his help with the music too!


Diolch yn fawr i Dewi am ei gymorth gyda'r gerddoriaeth, a da iawn i Tracy, Hannah a Kevin am chwarae eu rolau cystal! Hon oedd drama ddrama gyntaf Kevin gyda ni a gwnaeth waith gwych fel Mr Fox!


Please click on the link below to go to our YouTube channel and have a watch!

Cliciwch ar y ddolen isod i fynd i'n sianel YouTube a chael gwyliadwriaeth!Comments


bottom of page