top of page

Clwb Cerdded- Walking Club

Ar 30 Medi roedd Gail a Rachel yn falch o allu arwain ein sesiwn clwb cerdded cyntaf ers mis Mawrth eleni.On 30th September Gail and Rachel were pleased to be able to lead our first walking club session since March this year.


Cawsom daith gerdded hyfryd i lawr i Port Penrhyn ac ar hyd y trac beicio gan anelu tuag at Tregarth, er bod y rhagolwg ar gyfer glaw fe wnaethom aros yn sych ar y cyfan a hyd yn oed gweld cipolwg ar heulwen ar un adeg!We had a lovely walk down to Port Penrhyn and along the cycle track heading towards Tregarth, although the forecast was for rain we stayed dry for the most part and even saw a glimpse of sunshine at one point!


Roedd yn hyfryd cael y grŵp yn ôl yn cerdded eto, er bod gan bob un ohonom draed a choesau poenus erbyn diwedd y daith!


Ymlaen ac i fyny fel maen nhw'n ei ddweud!


It was lovely to have the group back walking again, though all of us had aching feet and legs by the end of the walk!


Onwards and upwards as they say!
Comments


bottom of page